Sitemap: http://www.okayamaminami21.com/sitemap.xml

English 舊版網(wǎng)站

人才隊伍

副高


部門(mén)

姓名

學(xué)科領(lǐng)域

專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)

戰略情報部

鄭穎

生物科技戰略情報研究

副研究員

丁陳君

生物科技戰略情報研究

副研究員

張娟

生物科技戰略情報研究

副研究員

王立娜

信息科技戰略情報研究

副研究員

徐婧

信息科技戰略情報研究

副研究員

寸興利

生物科技戰略情報研究

副研究員

學(xué)科情報部

謝黎

信息科技戰略情報研究

副研究館員

田雅娟

環(huán)境生物學(xué)學(xué)科情報研究

副研究館員

卿立燕

生物多樣性學(xué)科情報研究

副研究館員

楊帥

生物交叉學(xué)科情報研究

副研究員

創(chuàng )新研究部

熊永蘭

科技政策研究

副研究館員

朱月仙

知識產(chǎn)權研究

副研究員

許軼

知識產(chǎn)權研究

副研究員

李姝影

知識產(chǎn)權研究

副研究員

劉昊

科技評價(jià)研究

副研究員

發(fā)展咨詢(xún)部

任波

科技查新與第三方評估

副研究館員

歐陽(yáng)崢崢

科研院所高校情報咨詢(xún)

副研究館員

張辰

雙碳戰略情報研究

副研究員

知識系統部

柴苗嶺

知識組織與加工

副研究館員

楊寧

知識服務(wù)技術(shù)研究

高級工程師

劉春江

數據平臺設計與研發(fā)

高級工程師

信息服務(wù)部

姜禾

圖書(shū)館學(xué)

副研究館員

陳力

圖書(shū)館學(xué)

副研究館員

魏尉

圖書(shū)館學(xué)

副研究館員

期刊出版部

田丁

科技期刊出版

副研究館員

田倩飛

科技期刊出版

副研究員